Inschrijven op SIVIBU

Vanwege Covid-19 is er momenteel geen fysieke aanmelding en inschrijving. Vanuit de overheid zijn er duidelijke richtlijnen hoe het digitale aanmelden en inschrijven verloopt.


Omwille van de capaciteitsbepaling op SIVIBU verloopt dit via een aanmeldingsprocedure in samenwerking met het LAB te Sint-Amands.

Hieronder vind je de gang van zaken terug.

1.png
2.png