Lessenroosters

Lessenrooster 1ste jaar 2020 - 2021

1ste jaar A Latijn Basis + verdieping Basis
Basisvorming      
Godsdienst 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Engels 1 1 1
Frans 3 3 3
Geschiedenis 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Mens en samenleving 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Plastische opvoeding 2 2 2
Techniek 2 2 2
Wiskunde 4 4 4
Differentiatie      
Latijn 4    
Project 1    
OP: oriënterende projecten (verplicht)   2 2
VP: verkennende projecten (keuze)   2 2
VSP: versterkende projecten (aangestuurd)   1 1
  32 32 32

 

Lessenrooster 2e jaar 2020 - 2021

2e jaar A
Algemene vorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Muziek 2
Geschiedenis 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 4
Basisoptie - U maakt een keuze uit één van de onderstaande opties  
Economie en organisatie 5
Moderne talen en wetenschappen
Maatschappij en welzijn
STEAM-wetenschappen
STEAM – technieken
Klassieke talen – Latijn (enkel mogelijk indien Latijn gevolgd in 1A)
Differentiatie  
Versterkend project 2
  32

 

Lessenrooster 2e graad 2020 - 2021

ASO Economie

Wetenschappen

Leerjaar 3 4 3 4
Godsdienst 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Biologie 1 1 2 2
Chemie 1 1 2 2
Duits   1   1
Economie 4 4    
Engels 3 3 3 3
Frans 4 4 4 4
Fysica 1 1 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2
Informatica 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Project
* Economie
* Humane wetenschappen
* Kunst en cultuur
* STE(A)M
0/2   2  
Seminarie 1/0 0/1   1
Wiskunde 5/4 5/4 5 5
  32 32 32 32
TSO Sociale en technische vorming
Leerjaar 3 4
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Integrale opdrachten 7 7
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Wiskunde 3 3
  34 34

 

Lessenrooster 3e graad 2020 - 2021

ASO Economie - moderne talen Economie - wiskunde
Leerjaar 5 6 5 6
Godsdienst 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Biologie     1 1
Chemie     1 1
Duits 3 3 1 1
Economie 4 4 4 4
Engels 3 3 2 2
Esthetica 1 1 1 1
Frans 4 4 3 3
Fysica     1 1
Geschiedenis 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2    
Nederlands 4 4 4 4
Seminarie 1 1 1 1
Wiskunde 3 3 7 7
  32 32 33 33
ASO Wetenschappen - wiskunde Moderne talen - wetenschappen
Leerjaar 5 6 5 6
Godsdienst 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 2 1 2
Biologie 2 1 2 1
Chemie 2 2 2 2
Duits 1 1 3 3
Engels 2 2 3 3
Esthetica 1 1 1 1
Frans 3 3 4 4
Fysica 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Seminarie 1 1 1 1
Wiskunde 7 7 4 4
  32 32 33 33
TSO Sociale en technische wetenschappen
Leerjaar 5 6
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Integrale opdrachten 7 7
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 1
Sociale wetenschappen 4 4
Wiskunde 3 3
  34 34