veelgestelde vragen

Wat houdt een aanmeldingsprocedure in?

Via een aanmeldingsprocedure laat je de organiserende scholen weten dat je jouw zoon of dochter bij hen wenst in te schrijven. In het online formulier zal gevraagd worden naar basisinformatie over je kind (geboortedatum, adres, rijksregisternummer) en naar jouw contactgegevens. Daarnaast laat je weten in welke school je jouw kind graag wil inschrijven. In dit geval geef je dus aan of je jouw kind kandidaat stelt voor SIVIBU, voor LAB of je kan je voor beide scholen aanmelden.

Als er geen plaats is, moet ik dan naar een andere school?

Niets moet, je kan helemaal zelf kiezen.


Mogelijke keuzes:

  • Je wil je zoon of dochter enkel inschrijven op SIVIBU: je meldt je enkel aan voor inschrijving op SIVIBU.

  • Je wil je zoon of dochter enkel inschrijven bij LAB: je meldt je enkel aan voor inschrijving bij LAB. Bij deze keuze geef je aan of je je zoon of dochter wil inschrijven voor 1A of 1B.

  • Je wil je zoon of dochter liefst inschrijven op SIVIBU, maar als daar geen plaats meer is, wil je graag inschrijven bij LAB,  dan meld je je kind voor beide scholen aan.

  • Je wil je zoon of dochter liefst inschrijven bij LAB, maar als daar geen plaats meer is, wil je graag inschrijven op SIVIBU, dan meld je je kind voor beide scholen aan.

Speelt volgorde een rol?

Neen, volgorde speelt geen rol; dit betekent concreet dat je niet de snelste hoeft te zijn. Er is een bepaalde periode voorzien om je zoon of dochter aan te melden via de link die je op de website van SIVIBU en LAB vindt. Het heeft géén zin om je zoon of dochter meer dan één keer aan te melden want er wordt per leerling maximum 1 ticket per school voorzien.

Hoe gebeurt de loting?

Op de afgesproken datum verzamelen we alle namen van kinderen die geregistreerd werden in het aanmeldingssysteem. 

 

Eerst worden de leerlingen verdeeld volgens de school of scholen van hun keuze. Op die manier krijg je twee potten: eentje voor SIVIBU, eentje voor LAB. Gaf je aan in beide scholen te willen inschrijven, dan kom je in beide potten terecht.


Wanneer iedereen aan de juiste pot(ten) is toegekend, volgt voor elke pot een loting. Een computeralgoritme, een digitale kinderhand zeg maar, kent aan elke aangemelde leerling een rangnummer toe. In volgorde van dat rangnummer, kennen we vervolgens de vrije plaatsen toe. Ook de eventuele plaats op de wachtlijst wordt toegekend op basis van dit rangnummer. Deze wachtlijst blijft gelden tot de vijfde schooldag van oktober.

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen, dit is niet hetzelfde.
Kreeg je een vrije plaats toegewezen? Dan krijg je jouw ticket om je zoon of dochter in te schrijven. Met dat ticket schrijf je je vervolgens digitaal in. Over de digitale inschrijving ontvang je bijkomende informatie samen met je ticket.

Hoeveel leerlingen kunnen er maximaal inschrijven op SIVIBU?

De capaciteit voor 1A op SIVIBU bedraagt 160.

Wat gebeurt er met namen die op de wachtlijst staan?

Kreeg je een plaats op de wachtlijst toegekend? Dan laten we dit ook weten. Van zodra er een plaats vrij komt, contacteren we jou. Uit ervaring weten we dat er zeker verschuivingen zijn. Toch raden we je aan om je zoon/dochter ook in een andere school aan te melden en in te schrijven. Als er later toch de mogelijkheid is om in te schrijven op SIVIBU, kan dat en vervalt de vorige inschrijving.

Kan ik een ticket krijgen voor beide scholen?

Dat is mogelijk. Je kiest dan zelf in welke school je jouw kind inschrijft. Je meldt de school waar je niet inschrijft schriftelijk (via mail) dat je jouw ticket op inschrijving laat vervallen.

Wat bij een ticket en een vermelding op de wachtlijst van de andere school?

Stel, je krijgt een ticket om in te schrijven in één van de twee scholen, voor de andere school sta je op de wachtlijst. Je schrijft je kind in bij de ene school. Als je later toch nog de mogelijkheid krijgt om in te schrijven in de andere school, kan dat nog en vervalt je vorige inschrijving.

Wat als mijn kind op beide wachtlijsten staat?

Stel, je kind staat voor beide scholen op de wachtlijst. Je schrijft je kind in een derde school in. Als je later toch nog de mogelijkheid krijgt om in te schrijven op SIVIBU of bij LAB, kan dat nog en vervalt je vorige inschrijving.

Wat wordt bedoeld met dubbele contingentering?

Een aanmeldingsprocedure werkt volgens het principe van de dubbele contingentering. Dat betekent dat we als school een aantal plaatsen moeten vrijhouden voor kinderen van wie de ouders een studietoelage hebben gekregen en/of van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. SIVIBU behoudt 17,9% van de plaatsen voor aan leerlingen die voldoen aan deze kenmerken – deze percentages worden bepaald door de overheid. Is het contingent niet volzet? Dan wordt het aangevuld met aanmeldingen die niet voldoen aan de kenmerken.

Wat als je jouw kind niet hebt aangemeld?

Schrijf je je kind toch graag in op onze school en had je je niet aangemeld, dan vragen we om contact op te nemen met de school op het nummer 052 33 30 09.